PRIVACY

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@mackrealestate.nl.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?
Mackenzie Real Estate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.


VAN WIE VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

 • Naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit / verblijfsvergunning, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat.
  Adres, telefoonnummers, e-mailadres.
 • Partnergegevens van klant (indien van toepassing): naam, adres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats/-land, burgerlijke staat.
 • Contactgegevens partner van de klant (indien van toepassing): adres, telefoonnummers, e-mailadres.
 • Beeldgegevens: foto voor identificatiedoeleinden van de klant en partner.
 • Woonsituatie.

WELKE REGELS GELDEN BIJ HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?
Mackenzie Real Estate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

 

WELKE REGELS GELDEN BIJ HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?
Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten. Dan mag je:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

 

HOE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Websites